Czym jest sądowe zniesienie współwłasności?

  • 231

Gdy zachodzi współwłasność, na przykład domu czy mieszkania, wówczas może zajść konieczność jej zniesienia. Procedurę można wykonać także sądowo. Na czym polega sądowe zniesienie współwłasności?

Współwłasność jest odmianą własności, która zdefiniowana jest w polskim prawie. Jest ona jedną z form własności podzielonej – wówczas współwłaściciele posiadają określony zakres uprawnień przysługujących im w stosunku do danej własności.

Możemy podzielić współwłasność na dwie kategorie, a mianowicie na:

  • współwłasność w częściach ułamkowych – każdemu współwłaścicielowi przysługuje udział w nieruchomości w danym ułamku
  • współwłasność łączna – nie wyróżnia udziałów, występuje głównie w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej

Kwestie współwłasności regulują art. 195-221 Kodeksu cywilnego.

Gdy każdy ze współwłaścicieli chciałby jednak otrzymać część swojej własności, wówczas konieczne będzie zniesienie współwłasności. W tym przypadku stosuje się dwie procedury, a mianowicie są to umowne oraz sądowe zniesienie współwłasności.

Czym dokładnie jest zniesienie współwłasności w sądzie? Na to pytanie odpowiada kancelaria notarialna z Łodzi Maciej Krakowiński, Magdalena Krakowinska.

Czym jest sądowe zniesienie współwłasności?

Do sądowego zniesienia współwłasności najczęściej dochodzi wtedy, gdy współwłaściciele nie potrafią dogadać się co do podziału nieruchomości. Najczęściej spotyka się zatem zniesienie współwłasności nieruchomości, na przykład domu jednorodzinnego, mieszkania, działki.

Gdy ma miejsce sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości, wówczas prowadzone jest postępowanie sądowe nieprocesowe, podczas którego określone zostają warunki podziału nieruchomości.

Podział nieruchomości oraz zniesienie wspolwlasnosci może odbyć się wtedy jedną z trzech stosowanych metod, które prezentujemy poniżej.

Sądowe zniesienie współwłasności – metody:

  1. Podział fizyczny – w tym przypadku własność jest dzielona na równe części pomiędzy współwłaścicieli. Gdy pojawiają się różnice w wartości części, wtedy współwłaściciele muszą wyrównać różnice dopłatami.
  2. Przyznanie własności jednej osobie – wtedy ustala się jednego właściciela, który powinien spłacić pozostałych współwłaścicieli. To o otrzymuje prawo własności do nieruchomości czy innego przedmiotu współwłasności.
  3. Sprzedaż własności – dochodzi do sprzedaży danej własności, co powoduje także zniesienie współwłasności mieszkania, domu, działki czy innej własności. Pieniądze otrzymane z tytułu sprzedaży dzielone są pomiędzy współwłaścicieli.

Podczas gdy zniesienie współwłasności działki może być proste, niemniej jednak problemy mogą pojawić się wtedy, gdy chodzi o budynki. Czasami trudno jest wydzielić odpowiednie części budynku, aby rozdzielić je pomiędzy współwłaścicieli. W takich przypadkach stosuje się najczęściej drugą lub trzecią z zaprezentowanych powyżej metod.

Czy zawsze konieczne jest sądowe zniesienie współwłasności?

Aktualnie sądowe zniesienie współwłasności nie jest jedynym sposobem na to, aby podzielić własność na współwłaścicieli.

Druga opcja to zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza. Z takiej procedury można skorzystać w przypadku, gdy wszyscy zainteresowani są zgodni do podziału nieruchomości czy też innego przedmiotu współwłasności i nie ma pomiędzy nimi sporów.

Wówczas obowiązkami zajmuje się notariusz, który przygotowuje także odpowiedni akt notarialny oraz zakłada księgi wieczyste lub dokonuje zmian w tych już istniejących. Gdy chcemy, aby sprawą zajął się dla nas notariusz w Łodzi, adresy kancelarii notarialnych możemy znaleźć już teraz on-line.

Gdy zachodzi współwłasność, na przykład domu czy mieszkania, wówczas może zajść konieczność jej zniesienia. Procedurę można wykonać także sądowo. Na czym polega sądowe zniesienie współwłasności? Współwłasność jest odmianą własności, która zdefiniowana jest w polskim prawie. Jest ona jedną z form własności podzielonej – wówczas współwłaściciele posiadają określony zakres uprawnień przysługujących im w stosunku do danej…

Gdy zachodzi współwłasność, na przykład domu czy mieszkania, wówczas może zajść konieczność jej zniesienia. Procedurę można wykonać także sądowo. Na czym polega sądowe zniesienie współwłasności? Współwłasność jest odmianą własności, która zdefiniowana jest w polskim prawie. Jest ona jedną z form własności podzielonej – wówczas współwłaściciele posiadają określony zakres uprawnień przysługujących im w stosunku do danej…